Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego pobierz


Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa pobierz


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń pobierz


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie: pobierz

Informacja o pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej pobierz

Schemat kontroli urzędowych wykonywanych przew Inspekcję Weterynaryjną pobierz

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 pobierz

SZKOLENIE DLA OSÓB CHCĄCYCH PROWADZIĆ UBÓJ NA POTRZEBY WŁASNE szczegóły w załączniku pobierz1 pobierz2


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzedowych: pobierz


Ulotka informacyjna - postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika: pobierz


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej: pobierz


Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego: pobierz


Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób do wykonywania w okresie 01.01.2018-31.12.2020 czynności urzędowych: pobierz


Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny: pobierz rozporządzenie


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej    : pobierz


Ubój gospodarczy - praktyczne wskazówki    : pobierz


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania oraz archiwizacji dokumentacji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie: pobierz


Ubój z konieczności - praktyczne wskazówki: pobierz


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ: pobierz1, pobierz2

 

Informacja dla hodowców świń w sprawie zwalczania choroby AUJESZKY'EGO: pobierz


Informacja dla hodowców świń: pobierz


Informacja PLW o akcji szczepienia lisów 2012: pobierz


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

   ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu używanego:

 Obwieszczenie o przetargu: pobierz plik

 Oferta zakupu: pobierz plik

 Wzór umowy sprzedaży: pobierz plik

 Wyniki przetargu: pobierz plik